Episode 10

full
Published on:

9th Apr 2021

De diepzee als mijn. Met marien geoloog Gert-Jan Reichart

Marien geoloog Gert-Jan Reichart beklimt het torentje van het NIOZ om te praten over diepzeemijnbouw en CO2. 

Op het moment dat we dit gesprek opnemen is, meer dan 10.000 kilometer van Texel verwijderd, een andere NIOZ-geoloog Henko de Stigter op het Noorse onderzoeksschip Island Pride onderweg naar de Clarion-Clipperton Fracture Zone, een plek in de Stille Oceaan waar een proef wordt gedaan met diepzeemijnbouw. Het NIOZ is bij de proef aanwezig om na te gaan of - en hoeveel - schade die proef aanbrengt aan de zeebodem, op vijf kilometer diepte. Niet alleen Henko de Stigter is onderweg, ook de Rainbow Warrior van Greenpeace heeft koers gezet naar de site. 

Dr. Henko de Stigter werkt voor de NIOZ-afdeling Ocean Systems Research, en professor dr. Gert-Jan Reichart is hoofd van die afdeling. Reichart leidt al jaren onderzoek naar de zogeheten mangaanknollen, de mysterieuze klompen van zeldzame metalen waarvan er miljarden in de diepzee verspreid liggen. De industrie wil ze oogsten, de natuurbeschermers willen ze ongemoeid laten, de wetenschappers doen onderzoek in dat spanningsveld.

Afbeelding: Mangaanknol met diepzeespons. Expeditie SO242. ROV KIEL6000, GEOMAR.

Show artwork for Van Delta tot Diepzee

About the Podcast

Van Delta tot Diepzee
Van Delta tot Diepzee is een zoektocht naar de stand van de zee met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOZ.

Iedere maand nodigen Tessel Blok en Mathijs Deen een onderzoeker uit om de trap te beklimmen naar het torentje van het instituut op Texel. Daar, ver boven de zeespiegel, kijken ze uit over het Wad en praten over de stand van de zee.

Over wat ze zien als ze naar de zee kijken, over vogels boven het Wad, over de duisternis van de diepzee, over de grootste en de kleinste beestjes in de zee, over proefopstellingen en experimenten, over de emoties die de zee oproept, over wat we zouden kunnen doen als de zee stijgt, over wat we niet meer tegen kunnen houden.

Iedere maand een grondig gesprek, over het onderzoek der zee. De muziek in de podcast is gecomponeerd en uitgevoerd door Mathijs Duringhof.

About your hosts

Mathijs Deen

Profile picture for Mathijs Deen
Programmamaker en journalist

Tessel Blok

Profile picture for Tessel Blok
Programmamaker